Co nabízíme

Nabízíme ubytování převážně pro relativně soběstačné klienty, kteří mohou snadno čerpat takový rozsah služeb a péče, kterou potřebují. Například pomoc pečovatelky, donášku nákupů, obědy, prádelnu a jiné služby.


Využívání těchto služeb může klientům výrazně usnadnit denní život a dopřát jim tak více prostoru pro vlastní koníčky a jiné radosti. Klienti mohou využít i nadstandardní služby, jako přípravu jídla, pomoc zdravotní sestry či jinou asistenci našeho personálu. Rozsah služeb závisí na přání a potřebě klienta.


3 druhy péče, které se liší rozsahem a šíří služeb


A) Základní péče pro soběstačné seniory, kteří vyžadují péči pouze okrajově


B) Péče komfort - pro relativně soběstačné seniory. Pečovatelky pomáhají pouze s činnostmí, které jsou pro klienta obtížné a není je schopen zvládnout sám. Ale i nadále podporují klienta v soběstačnosti.


C) Intenzivní péče je určena pro klienty s omezenou pohyblivostí nevyžadující celodenní zdravotní péči. Naše pečovatelky tak mohou seniorům pomáhat s hygienou, oblékáním, doprovázet na procházky, apod.


Klient může jednotlivé druhy péče měnit dle svých požadavků a potřeb.


V Akátovém domě pravidelně 1 x týdně ordinuje prakticka lékařka. Zdravotní sestra je přítomná v pracovní dny v dopoledních hodinách. Další specialisté jsou v Rajhradě 200m od Akátového domu. Klienti se mohou u našeho lékaře zaregistrovat.


Základní péče

 • každodenní společenská/ kontaktní návštěva našich pečovatelek u klienta

 • systém tísňového volání pro zavolání pomoci pečovatelky 24/7 v každém bytě
 • okamžité informování zvolené blízké osoby o změně zdravotního stavu či hospitalizaci.

 • možnost využití služeb lékaře docházejícího do Akátového domu 1 x týdně.
 • větší úklid bytu 1x týdně
 • zprostředkování dovozu obědů
 • služby správce (údržbářské práce v bytech a drobné opravy)
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kulturní a společenské akce pořádané v areálu), volnočasové a zájmové aktivity
 • poradenství v oblasti sociálních služeb
 • Pomoc při vyřízení příspěvku na péči a na bydlení

Péče komfort

   Zahrnuje základní péči a navíc:


 • zvýšený dohled našich pečovatelek 24 hod / 7 dní
 • základní pomoc se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • příprava dávkování léků naší zdravotní sestrou
 • zajištění donášky nákupů (potraviny, drogérie, tiskoviny) a dovozu jídla až do bytu
 • pomoc při sepsání nákupů
 • vynášení koše


Intenzivní péče

Zahrnuje péči komfort a navíc:

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při oblékání a přípravě oblečení
 • příprava jídla včetně mytí nádobí a kontroly ledničky
 • dohled nad pitným režimem
 • praní prádla
 • aktivizační a motivační činnosti
 • zajištění doprovodu při procházkách v areálu


Školené pečovatelky jsou v Akátovém domě přítomny 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Individuální péče

Klient může čerpat také individuální služby nad rámec 3 základních druhů péče.  Jedná se                        o jednorázové činnosti dle přání klienta.